این شرکت در راستای توسعه فعالیت های خود از واجدین شرایط در زمینه های ذیل دعوت به همکاری مینماید ازمتقاضیان درخواست میشود رزومه خود را حتما با ذکر ردیف شغلی مورد نظر به آدرس ایمیل info@arkanlooleh.com ویا به تلفکس 88714042 ارسال نمایند:
                                                                                                                                                                                                                                                                           
ردیف زمینه کاری سابقه (سال) تحصیلات
1 مهندس فروش آشنا به نرم افزار MS-OFFICE 3 کارشناس
2 فنی مهندسی/تولید محصولات کامپوزیتی مرتبط 3 مهندس شیمی یا مکانیک
3 خدمات اداری و منشی گری 3 کارمند اداری